Hwachang Co., Ltd.,
KOREA | ENGLISH | CHINA
  • PRODUCT INTRODUCTION
  • Honeyed Ginseng
Honeyed Ginseng      Hwachang promises the worthiness
  • Honeyed Ginseng 300g
  • Honeyed Ginseng 600g
  • Honeyed Ginseng 1200g
  • Honeyed Ginseng 1800g
  • Korean Black Honeyed Ginseng 300g
  • Korean Black Honeyed Ginseng 600g
  • Korean Black Honeyed Ginseng 1200g
  • Korean Black Honeyed Ginseng 1800g
HWACHANG CO.LTD CEO : Choi Ae-Young E-mail : hc@hwacg.com Business Hour : 08:30 ~ 17:00
Seoul Head Office : Yeonhui-Ro 212, Seodaemun-Gu, Seoul (Yeonhui-Dong) TEL : 02-337-3981 FAX : 02-338-7822
Busan Branch : Sinseon-Ro 233, Nam-Gu, Gwangyeok-Si, Busan (Yondang-Dong) TEL : 051-611-3755 FAX : 051-611-3756